Java Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Java'da, Math sınıfının pow metodu kullanılarak bir sayının kuvvetini alabiliriz. Bu metod, iki sayıyı (baz sayı ve üs) parametre olarak alır ve sonuç olarak, baz sayının üsünü döndürür.

public class Main 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  int bazSayi = 2;
  int us = 3;
  
  double kuvvet = Math.pow(bazSayi, us);
  
  System.out.println(bazSayi + " sayısının " + us + ". kuvveti : " + kuvvet);
 }
}

2 sayısının 3. kuvveti : 8.0

Bu örnekte, bazSayi değişkenine 2, us değişkenine de 3 değeri atandı ve Math sınıfının pow metodu kullanılarak kuvvet değişkenine 2 sayısının 3. kuvveti hesaplanmıştır.İlginizi Çekebilir

Java Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Java Dosya Kopyalama

Java 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Java Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Java Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği