Java Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Java'da, Math sınıfının pow metodu kullanılarak bir sayının kuvvetini alabiliriz. Bu metod, iki sayıyı (baz sayı ve üs) parametre olarak alır ve sonuç olarak, baz sayının üsünü döndürür.

public class Main 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  int bazSayi = 2;
  int us = 3;
  
  double kuvvet = Math.pow(bazSayi, us);
  
  System.out.println(bazSayi + " sayısının " + us + ". kuvveti : " + kuvvet);
 }
}

2 sayısının 3. kuvveti : 8.0

Bu örnekte, bazSayi değişkenine 2, us değişkenine de 3 değeri atandı ve Math sınıfının pow metodu kullanılarak kuvvet değişkenine 2 sayısının 3. kuvveti hesaplanmıştır.İlginizi Çekebilir

Java Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Java Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Java Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Java 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Java Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örn ...