Java Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Java dilinde bir sayının mutlak değerini hesaplamak için Math.abs() metodunu kullanabiliriz. Bu metod, verilen bir sayının mutlak değerini verir. Mutlak değer, bir sayının negatif veya pozitif olmasına bakılmaksızın kendisi kadar olması anlamına gelir. Örneğin, -5 sayısının mutlak değeri 5, 5 sayısının mutlak değeri de 5'dir.

Aşağıdaki örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir sayının mutlak değeri hesaplanmıştır..

import java.util.Scanner;

public class MutlakDeger 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    Scanner giris = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Bir sayı giriniz: ");
    int sayi = giris.nextInt();
    int mutlakDeger = Math.abs(sayi);
    System.out.println("Girilen sayının mutlak değeri: " + mutlakDeger);
  }
}

Bu kod, bir Scanner nesnesi oluşturularak kullanıcıdan bir sayı girişi alır. Alınan sayı Math.abs() metoduna gönderilir ve metodun döndürdüğü değer mutlakDeger değişkenine atanır. Son olarak, ekrana Girilen sayının mutlak değeri: ifadesi ve hesaplanan mutlak değer yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Java Rastgele Harf Yaratmak

Java Bir Stringi Ters Çevirmek

Java Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Java Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Java Windows Masaüstü Yolunu Elde Etmek