Java Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Java dilinde bir sayının mutlak değerini hesaplamak için Math.abs() metodunu kullanabiliriz. Bu metod, verilen bir sayının mutlak değerini verir. Mutlak değer, bir sayının negatif veya pozitif olmasına bakılmaksızın kendisi kadar olması anlamına gelir. Örneğin, -5 sayısının mutlak değeri 5, 5 sayısının mutlak değeri de 5'dir.

Aşağıdaki örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir sayının mutlak değeri hesaplanmıştır..

import java.util.Scanner;

public class MutlakDeger 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    Scanner giris = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Bir sayı giriniz: ");
    int sayi = giris.nextInt();
    int mutlakDeger = Math.abs(sayi);
    System.out.println("Girilen sayının mutlak değeri: " + mutlakDeger);
  }
}

Bu kod, bir Scanner nesnesi oluşturularak kullanıcıdan bir sayı girişi alır. Alınan sayı Math.abs() metoduna gönderilir ve metodun döndürdüğü değer mutlakDeger değişkenine atanır. Son olarak, ekrana Girilen sayının mutlak değeri: ifadesi ve hesaplanan mutlak değer yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Java Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Java Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Java Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Java Bir Diziyi Ters Çevirme

Java Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek