Java Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Java programlama dilinde bir sayının tek mi çift mi olduğunu kontrol eden kod örneği aşağıda verilmiştir..

import java.util.Scanner;

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  System.out.println("Bir Sayı Girin: ");
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int number =Integer.parseInt(sc.nextLine());
  int x = number%2;
  
  if(x==0){
   System.out.println("Sayı Çift");
  }
  else{
   System.out.println("Sayı Tek");
  }
  
 }
}İlginizi Çekebilir

Java Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Java Dosya Varsa Oluşturmama

Java Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Java Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Java Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği