Java Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

"Java" Programlama dilinde "Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    getMiddleThreeChars("Yazilim");
    getMiddleThreeChars("Yazilimi Çok Seviyorum");
  }

  public static void getMiddleThreeChars(String str1) {
    System.out.println("Orjinal String: " + str1);

    int mi = str1.length() / 2;

    String res = str1.substring(mi - 1, mi + 2);
    System.out.println("Ortadaki Üç Karakter: " + res);
  }
}İlginizi Çekebilir

Java Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Java Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Java Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örn ...

Java Dosyanın Uzantısını Değiştirme

Java Dosyanın Okunması