Java Bugünün Tarihini Getirmek

Java programlama diliyle bugünün tarihini elde etmek için java.time paketindeki LocalDate sınıfını kullanabilirsiniz.

import java.time.LocalDate;

public class BugununTarihi 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    LocalDate bugun = LocalDate.now();
    System.out.println("Bugünün tarihi: " + bugun);
  }
}

Bu kod, java.time.LocalDate sınıfını içe aktarır ve now() yöntemini kullanarak bugünün tarihini alır. Sonra, println() yöntemi kullanarak tarihi yazdırır. Bu örnekte, tarih varsayılan biçimi olan "YYYY-MM-DD" biçiminde yazdırılır.

Bugünün tarihi: 2023-02-16İlginizi Çekebilir

Java Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Java İşlemci Bilgilerini Elde Etmek

Java Dosya Taşıma

Java Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Java Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği