Java Bugünün Tarihini Getirmek

Java programlama diliyle bugünün tarihini elde etmek için java.time paketindeki LocalDate sınıfını kullanabilirsiniz.

import java.time.LocalDate;

public class BugununTarihi 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    LocalDate bugun = LocalDate.now();
    System.out.println("Bugünün tarihi: " + bugun);
  }
}

Bu kod, java.time.LocalDate sınıfını içe aktarır ve now() yöntemini kullanarak bugünün tarihini alır. Sonra, println() yöntemi kullanarak tarihi yazdırır. Bu örnekte, tarih varsayılan biçimi olan "YYYY-MM-DD" biçiminde yazdırılır.

Bugünün tarihi: 2023-02-16İlginizi Çekebilir

Java RAM Bilgilerini Almak

Java Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Java 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Java Sinüs Değerini Hesaplama

Java Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması