Java Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"Java" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

import java.util.*;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Map ascii_dict = new HashMap() {{
      put('A', 65);
      put('B', 66);
      put('C', 67);
      put('D', 68);
    }};

    Map new_dict = new HashMap();
    for (Map.Entry entry : ascii_dict.entrySet()) {
      new_dict.put(entry.getValue(), entry.getKey());
    }

    for (Map.Entry entry : new_dict.entrySet()) {
      System.out.println(entry.getKey() + ": " + entry.getValue());
    }
  }
}İlginizi Çekebilir

Java Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Java Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Java Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Java Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Java Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği