Java Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"Java" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

import java.util.*;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Map ascii_dict = new HashMap() {{
      put('A', 65);
      put('B', 66);
      put('C', 67);
      put('D', 68);
    }};

    Map new_dict = new HashMap();
    for (Map.Entry entry : ascii_dict.entrySet()) {
      new_dict.put(entry.getValue(), entry.getKey());
    }

    for (Map.Entry entry : new_dict.entrySet()) {
      System.out.println(entry.getKey() + ": " + entry.getValue());
    }
  }
}İlginizi Çekebilir

Java Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Java Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Java 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Java Diziye Eleman Ekleme

Java Dosyanın Adını Değiştirme