Java Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"Java" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import java.util.Arrays;

public class Main {
  public static boolean firstLastSame(int[] numberList) {
    System.out.println("Listemiz: " + Arrays.toString(numberList));

    int firstNum = numberList[0];
    int lastNum = numberList[numberList.length - 1];

    if (firstNum == lastNum) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[] numbersX = {10, 20, 30, 40, 10};
    System.out.println("Sonuc: " + firstLastSame(numbersX));

    int[] numbersY = {75, 65, 35, 75, 30};
    System.out.println("Sonuc: " + firstLastSame(numbersY));
  }
}İlginizi Çekebilir

Java Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Java Bir Stringi Ters Çevirmek

Java Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirm ...

Java Tek Satırda If Else Yazma

Java 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği