Java Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"Java" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import java.util.Arrays;

public class Main {
  public static boolean firstLastSame(int[] numberList) {
    System.out.println("Listemiz: " + Arrays.toString(numberList));

    int firstNum = numberList[0];
    int lastNum = numberList[numberList.length - 1];

    if (firstNum == lastNum) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[] numbersX = {10, 20, 30, 40, 10};
    System.out.println("Sonuc: " + firstLastSame(numbersX));

    int[] numbersY = {75, 65, 35, 75, 30};
    System.out.println("Sonuc: " + firstLastSame(numbersY));
  }
}İlginizi Çekebilir

Java Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Java Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma

Java While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Java Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Java Diziye Eleman Ekleme