Java Diziye Eleman Ekleme

Java'da diziler, belirli bir türdeki birden fazla veriyi saklamak için kullanılan veri yapılarıdır. Diziler oluşturulduktan sonra, boyutları değiştirilemez. Ancak, dizilere eleman eklemek için, bir dizi daha büyük bir diziye kopyalanabilir veya dinamik olarak büyüyen veri yapıları kullanılabilir.

Örneğin, aşağıdaki kod bir integer tipinde 5 elemanlı bir dizi oluşturur.

int[] sayilar = new int[5];

Bu diziye eleman eklemek için, dizinin bir sıralama numarasına atama işlemi yapılır. Örneğin, aşağıdaki kod dizinin 1. elemanına 10 değerini atar:

sayilar[0] = 10;

Java'da, dizinin boyutunu dinamik olarak artırmak için ArrayList sınıfı kullanılabilir. ArrayList, dizi benzeri bir veri yapısıdır ve boyutu dinamik olarak değişebilir. Örneğin, aşağıdaki kod bir ArrayList oluşturur ve eleman ekler.

ArrayList sayilar = new ArrayList<>();
sayilar.add(10);
sayilar.add(20);
sayilar.add(30);

Aşağıdaki kod, bir dizi ve ArrayList oluşturup, diziye ve ArrayList'e eleman ekleme işlemini gösterir.

import java.util.ArrayList;

public class Main 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
   int[] sayilar = {10, 20, 30, 40, 50};
   ArrayList sayilar2 = new ArrayList<>();

   sayilar2.add(60);
   sayilar2.add(70);
   sayilar2.add(80);
   
   System.out.println("Dizi Elemanları:");

   for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
     System.out.println(sayilar[i]);
   }
   
   System.out.println("ArrayList Elemanları:");

   for (int i = 0; i < sayilar2.size(); i++) {
     System.out.println(sayilar2.get(i));
   }

  }
}

Çıktısı şu şekildedir..

Dizi Elemanları:
10
20
30
40
50
ArrayList Elemanları:
60
70
80

Bu örnekte, dizi ve ArrayList oluşturuldu ve elemanlar eklendi. Sonra, dizi ve ArrayList elemanları ekrana yazdırıldı.

Java'da, dizilere ve ArrayList'lere eleman ekleme işlemi kolaydır ve aynı şekilde dizi ve ArrayList elemanlarına erişmek de kolaydır. Diziler, boyutları değiştirilemeyen veri yapılarıdır ve ArrayList ise boyutları dinamik olarak değişebilen veri yapılarıdır.İlginizi Çekebilir

Java Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Java Dosya Taşıma

Java Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Java Dosya Oluşturma

Java Dosyanın Okunması