Java Dosya Kopyalama

Java'da bir dosya kopyalamak için java.nio.file.Files sınıfının copy metodunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod örneği, ornek.txt adlı bir dosyayı hedef.txt adlı bir dosyaya kopyalamayı gösterir..

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;

public class Demo 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  // Kaynak dosya yolu
  Path source = Paths.get("ornek.txt");

  // Hedef dosya yolu
  Path destination = Paths.get("hedef.txt");

  // Dosya kopyalama işlemini dene
  try 
  {
   Files.copy(source, destination);
   System.out.println("Dosya başarıyla kopyalandı");
  } 
  catch (IOException e) 
  {
   // Dosya kopyalama işlemi başarısız olduysa hata mesajı yazdır
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Bu kod, Files.copy metodunu kullanarak ornek.txt adlı dosyayı hedef.txt adlı dosyaya kopyalamaktadır. Eğer dosya kopyalama işlemi başarılı olduysa, System.out.println metodu ile "Dosya başarıyla kopyalandı" mesajı yazdırılır. Eğer dosya kopyalama işlemi başarısız olursa, copy metodu bir IOException fırlatır ve catch bloğu içindeki hata mesajı yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Java Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Java Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Java Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Java Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Java Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği