Java Dosya Oluşturma

Java'da bir dosya oluşturmak için java.io.File sınıfını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod örneği, ornek.txt adlı bir dosya oluşturma işlemini gösterir ve oluşup oluşmadığını kontrol eder..

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class Demo 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  // Dosya nesnesi oluşturma
  File file = new File("ornek.txt");

  // Dosya oluşturma işlemini dene
  try 
  {
   if (file.createNewFile()) {
    // Dosya başarıyla oluştuysa bu mesajı yazdır
    System.out.println("Dosya başarıyla oluşturuldu");
   } else {
    // Dosya zaten mevcutsa bu mesajı yazdır
    System.out.println("Dosya zaten mevcut");
   }
  } 
  catch (IOException e) 
  {
   // Dosya oluşturma işlemi başarısız olduysa hata mesajı yazdır
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Bu kod, File sınıfının createNewFile metodunu kullanarak ornek.txt adlı bir dosya oluşturmayı denemektedir. Eğer dosya oluşturulduysa, createNewFile metodu true değerini döndürür ve if bloğu içindeki ilk mesaj yazdırılır. Eğer dosya zaten mevcutsa, createNewFile metodu false değerini döndürür ve ikinci mesaj yazdırılır. Eğer dosya oluşturma işlemi başarısız olursa, createNewFile metodu bir IOException fırlatır ve catch bloğu içindeki hata mesajı yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Java İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Java Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Java Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Java Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örn ...

Java Windows Masaüstü Yolunu Elde Etmek