Java Dosya Silme

Java'da bir dosyayı silmek için java.nio.file.Files sınıfının delete metodunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod örneği, file.txt adlı bir dosyayı silmeyi gösterir..

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;

public class FileDeleteExample 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  // Dosya yolu
  Path file = Paths.get("file.txt");

  // Dosya silme işlemini dene
  try 
  {
   Files.delete(file);
   System.out.println("Dosya başarıyla silindi");
  } 
  catch (IOException e) 
  {
   // Dosya silme işlemi başarısız olduysa hata mesajı yazdır
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Bu kod, Files.delete metodunu kullanarak file.txt adlı dosyayı silmektedir. Eğer dosya silme işlemi başarılı olduysa, System.out.println metodu ile "Dosya başarıyla silindi" mesajı yazdırılır. Eğer dosya silme işlemi başarısız olursa, delete metodu bir IOException fırlatır ve catch bloğu içindeki hata mesajı yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Java Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Java Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Java 1'den 100'e Kadar Sayı Toplamı Örneği

Java Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Java Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek