Java Dosya Silme

Java'da bir dosyayı silmek için java.nio.file.Files sınıfının delete metodunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod örneği, file.txt adlı bir dosyayı silmeyi gösterir..

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;

public class FileDeleteExample 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  // Dosya yolu
  Path file = Paths.get("file.txt");

  // Dosya silme işlemini dene
  try 
  {
   Files.delete(file);
   System.out.println("Dosya başarıyla silindi");
  } 
  catch (IOException e) 
  {
   // Dosya silme işlemi başarısız olduysa hata mesajı yazdır
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Bu kod, Files.delete metodunu kullanarak file.txt adlı dosyayı silmektedir. Eğer dosya silme işlemi başarılı olduysa, System.out.println metodu ile "Dosya başarıyla silindi" mesajı yazdırılır. Eğer dosya silme işlemi başarısız olursa, delete metodu bir IOException fırlatır ve catch bloğu içindeki hata mesajı yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Java Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Java Dosyanın İçeriğinin Bir Kısmını Silme

Java Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Java Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Java Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği