Java Dosya Taşıma

Java'da bir dosya taşımak için java.nio.file.Files sınıfının move metodunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod örneği, kaynak.txt adlı bir dosyayı hedef.txt adlı bir dosyaya taşımayı gösterir..

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;

public class Demo 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  // Kaynak dosya yolu
  Path source = Paths.get("kaynak.txt");

  // Hedef dosya yolu
  Path destination = Paths.get("hedef.txt");

  // Dosya taşıma işlemini dene
  try 
  {
   Files.move(source, destination);
   System.out.println("Dosya başarıyla taşındı");
  } 
  catch (IOException e) 
  {
   // Dosya taşıma işlemi başarısız olduysa hata mesajı yazdır
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Bu kod, Files.move metodunu kullanarak kaynak.txt adlı dosyayı hedef.txt adlı dosyaya taşımaktadır. Eğer dosya taşıma işlemi başarılı olduysa, System.out.println metodu ile "Dosya başarıyla taşındı" mesajı yazdırılır. Eğer dosya taşıma işlemi başarısız olursa, move metodu bir IOException fırlatır ve catch bloğu içindeki hata mesajı yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Java Sinüs Değerini Hesaplama

Java Dosyanın Uzantısını Değiştirme

Java Dosya Silme

Java Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Java Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği