Java Dosya Varsa Oluşturmama

Java dilinde bir dosya varlığını kontrol etmek ve eğer dosya yoksa oluşturmamak için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir.

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class Demo 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  String dosyaAdi = "ornek.txt";
  File dosya = new File(dosyaAdi);

  try 
  {
   if (!dosya.exists()) {
    dosya.createNewFile();
    System.out.println("Dosya oluşturuldu: " + dosyaAdi);
   } else {
    System.out.println("Dosya zaten mevcut: " + dosyaAdi);
   }
  } 
  catch (IOException e) 
  {
   System.out.println("Dosya oluşturulurken hata oluştu: " + e);
  }
 }
}

Bu kod örneğinde, dosya ismi tanımlanır ve dosya varlığı dosya.exists() metodu ile kontrol edilir. Eğer dosya yoksa dosya.createNewFile() metodu ile oluşturulur ve kullanıcıya "Dosya oluşturuldu: ornek.txt" mesajı gösterilir. Eğer dosya zaten var ise, kullanıcıya "Dosya zaten mevcut: ornek.txt" mesajı gösterilir.İlginizi Çekebilir

Java 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Java Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örne ...

Java Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Java Şimdiki Zamanı Getirmek

Java Bir Diziyi Ters Çevirme