Java Dosya Varsa Oluşturmama

Java dilinde bir dosya varlığını kontrol etmek ve eğer dosya yoksa oluşturmamak için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir.

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class Demo 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  String dosyaAdi = "ornek.txt";
  File dosya = new File(dosyaAdi);

  try 
  {
   if (!dosya.exists()) {
    dosya.createNewFile();
    System.out.println("Dosya oluşturuldu: " + dosyaAdi);
   } else {
    System.out.println("Dosya zaten mevcut: " + dosyaAdi);
   }
  } 
  catch (IOException e) 
  {
   System.out.println("Dosya oluşturulurken hata oluştu: " + e);
  }
 }
}

Bu kod örneğinde, dosya ismi tanımlanır ve dosya varlığı dosya.exists() metodu ile kontrol edilir. Eğer dosya yoksa dosya.createNewFile() metodu ile oluşturulur ve kullanıcıya "Dosya oluşturuldu: ornek.txt" mesajı gösterilir. Eğer dosya zaten var ise, kullanıcıya "Dosya zaten mevcut: ornek.txt" mesajı gösterilir.İlginizi Çekebilir

Java Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma

Java Dosyayı Uzantıya Göre Arama

Java Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Java Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Java Dosyanın Klasör Yolunu Alma