Java Dosya Varsa Oluşturmama

Java dilinde bir dosya varlığını kontrol etmek ve eğer dosya yoksa oluşturmamak için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir.

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class Demo 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  String dosyaAdi = "ornek.txt";
  File dosya = new File(dosyaAdi);

  try 
  {
   if (!dosya.exists()) {
    dosya.createNewFile();
    System.out.println("Dosya oluşturuldu: " + dosyaAdi);
   } else {
    System.out.println("Dosya zaten mevcut: " + dosyaAdi);
   }
  } 
  catch (IOException e) 
  {
   System.out.println("Dosya oluşturulurken hata oluştu: " + e);
  }
 }
}

Bu kod örneğinde, dosya ismi tanımlanır ve dosya varlığı dosya.exists() metodu ile kontrol edilir. Eğer dosya yoksa dosya.createNewFile() metodu ile oluşturulur ve kullanıcıya "Dosya oluşturuldu: ornek.txt" mesajı gösterilir. Eğer dosya zaten var ise, kullanıcıya "Dosya zaten mevcut: ornek.txt" mesajı gösterilir.İlginizi Çekebilir

Java Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Java Şimdiki Zamanı Getirmek

Java 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Java Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Java Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği