Java Dosyanın Adını Değiştirme

Java programlama dillerinde dosya adını değiştirmek için java.io.File sınıfını kullanabilirsiniz. Bu sınıf, dosyaların adını, yolunu ve diğer özelliklerini okumanıza ve değiştirmenize olanak tanır.

Bir dosya adını değiştirmek için öncelikle dosya nesnesi oluşturmanız gerekir. Dosya nesnesi, dosyanın yolunu ve adını belirtmeniz ile oluşabilir. Oluşturduğunuz dosya nesnesi üzerinde renameTo metodunu çağırarak dosya adını değiştirebilirsiniz. Bu metod, dosya adını değiştirmek için gerekli olan işlemleri gerçekleştirir ve dosyanın adının değişip değişmediğini geri döndürür.

Aşağıdaki Java kodu, bir dosyanın adını değiştirme işlemini gösterir..

import java.io.File;

public class Demo 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    File eskiDosya = new File("C:/example/eskiDosyaAdi.txt");
    File yeniDosya = new File("C:/example/yeniDosyaAdi.txt");
    boolean isSuccess = eskiDosya.renameTo(yeniDosya);

    if (isSuccess) {
      System.out.println("Dosya adı başarıyla değiştirildi.");
    } else {
      System.out.println("Dosya adı değiştirilirken hata oluştu.");
    }
  }
}

Bu kod, eskiDosyaAdi.txt dosyasının adını yeniDosyaAdi.txt olarak değiştirir. renameTo metodu dosya adını değiştirme işlemini gerçekleştirir ve bu işlemin başarılı olup olmadığını geri döndürür. Eğer dosya adı başarıyla değiştirildiyse, "Dosya adı başarıyla değiştirildi." mesajı ekrana yazdırılır. Aksi durumda, "Dosya adı değiştirilirken hata oluştu." mesajı yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Java Rastgele Harf Yaratmak

Java 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Java Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Java Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Java Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örn ...