Java Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Java'da bir dosyanın güncelleme tarihini değiştirmek için File sınıfından yararlanılabilir. Bu sınıf, dosyanın güncelleme tarihini setLastModified() metodu ile değiştirme imkanı sunar.

Aşağıdaki örnekte, bir dosyanın güncelleme tarihi setLastModified() metodu kullanarak değiştirilmektedir.

import java.io.File;
import java.util.Date;

public class DosyaGuncellemeTarihiniDegistirme 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  try 
  {
   File dosya = new File("dosya.txt");
   boolean varMi = dosya.exists();

    if (varMi) 
    {
     Date simdikiTarih = new Date();
     long milisaniye = simdikiTarih.getTime();
     dosya.setLastModified(milisaniye);
     System.out.println("Dosya güncelleme tarihi değiştirildi: " + dosya.lastModified());
    } 
    else 
    {
     System.out.println("Dosya bulunamadı");
    }
  } 
  catch (Exception hata) 
  {
   hata.printStackTrace();
  }
 }
}

Kodun çalışması..

 • İlk olarak, File sınıfından dosya adı ile bir nesne oluşturulur.
 • Dosyanın varlığı exists() metodu ile kontrol edilir.
 • Eğer dosya var ise, simdikiTarih adında bir Date nesnesi oluşturulur ve getTime() metodu ile anlık tarihin milisaniye cinsinden değeri alınır.
 • Sonra dosya nesnesinin setLastModified() metodu ile güncelleme tarihi değiştirilir.
 • Dosyanın güncelleme tarihini lastModified() metodu ile tekrar alınır ve ekrana yazdırılır.
 • Eğer dosya yok ise, "Dosya bulunamadı" uyarısı verilir.
 • Hata durumunda ise, hata mesajı ekrana yazdırılır.


İlginizi Çekebilir

Java Dosya Kopyalama

Java Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Java 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Java Dosyanın Uzantısını Değiştirme

Java Sinüs Değerini Hesaplama