Java Dosyanın Klasör Yolunu Alma

Java programlama dillerinde, dosyanın klasör yolunu almak için java.io.File sınıfını kullanabilirsiniz. Bu sınıf, dosyanın yolunu ve diğer özelliklerini okumanıza olanak tanır.

Bir dosya nesnesi oluşturduktan sonra, dosyanın klasör yolunu getParent metodu ile alabilirsiniz. Bu metod, dosyanın bulunduğu klasör yolunu bir String olarak geri döndürür.

Aşağıdaki Java kodu, bir dosyanın klasör yolunu nasıl alabileceğinizi gösterir.

import java.io.File;

public class Demo 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    File dosya = new File("C:/example/dosya.txt");
    String klasorYolu = dosya.getParent();
    System.out.println("Dosya bulunduğu klasör yolu: " + klasorYolu);
  }
}

Bu kod, dosya.txt dosyasının bulunduğu klasör yolunu alır ve "Dosya bulunduğu klasör yolu: C:/example" şeklinde ekrana yazdırır. Dosya yolunu alarak, o dosyaya erişebilmeniz, dosyanın bulunduğu klasörü veya dosyanın içeriğini okuyabilmeniz gibi işlemler yapabilirsiniz.İlginizi Çekebilir

Java Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Java Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Java Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Java İşlemci Bilgilerini Elde Etmek

Java Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği