Java Dosyanın Uzantısını Değiştirme

Java dilinde bir dosyanın uzantısını değiştirmek için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir.

import java.io.File;

public class Demo
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    File dosya = new File("C:/example/dosya.txt");
    String dosyaAdi = dosya.getName();
    int uzantiIndeks = dosyaAdi.lastIndexOf(".");

    if (uzantiIndeks > 0) {
      String eskiUzanti = dosyaAdi.substring(uzantiIndeks);
      String yeniUzanti = ".doc";
      File yeniDosya = new File(dosya.getParent(), dosyaAdi.substring(0, uzantiIndeks) + yeniUzanti);
      dosya.renameTo(yeniDosya);
    }
  }
}

Bu kod, verilen dosya adındaki son uzantıyı .doc uzantısına değiştirir. Eğer dosya adında uzantı yoksa, değiştirme işlemi yapılmaz.İlginizi Çekebilir

Java Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Java Dosyanın İçeriğinin Bir Kısmını Silme

Java Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Java Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Java Şimdiki Zamanı Getirmek