Java Dosyanın Uzantısını Değiştirme

Java dilinde bir dosyanın uzantısını değiştirmek için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir.

import java.io.File;

public class Demo
{
    public static void main(String[] args) 
    {
        File dosya = new File("C:/example/dosya.txt");
        String dosyaAdi = dosya.getName();
        int uzantiIndeks = dosyaAdi.lastIndexOf(".");

        if (uzantiIndeks > 0) {
            String eskiUzanti = dosyaAdi.substring(uzantiIndeks);
            String yeniUzanti = ".doc";
            File yeniDosya = new File(dosya.getParent(), dosyaAdi.substring(0, uzantiIndeks) + yeniUzanti);
            dosya.renameTo(yeniDosya);
        }
    }
}

Bu kod, verilen dosya adındaki son uzantıyı .doc uzantısına değiştirir. Eğer dosya adında uzantı yoksa, değiştirme işlemi yapılmaz.İlginizi Çekebilir

Java Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Java Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Java Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örn ...

Java Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Java 1'den 100'e Kadar Sayı Toplamı Örneği