Java Dosyayı Satır Satır Okuma

Java'da dosyanın içeriğinin satır satır okunması için "BufferedReader" sınıfı kullanılabilir.

Aşağıdaki kod örneği, bir dosyadaki tüm satırları okuyup ekrana yazdırmaktadır.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class DosyaOkuma 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  try 
  {
   BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader("dosya.txt"));
   String satir;

   while ((satir = reader.readLine()) != null) {
    System.out.println(satir);
   }

   reader.close();
  } 
  catch (IOException hata) 
  {
   System.out.println("Dosya okuma hatası: " + hata.getMessage());
  }
 }
}

Bu kod, dosya.txt adlı dosyanın içeriğini satır satır okuyacak ve her bir satırı ekrana yazacaktır. Eğer dosya mevcut değilse veya erişilemezse, "Dosya okuma hatası" mesajı ekrana yazılacaktır.İlginizi Çekebilir

Java Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Java Dört İşlem Yapan Örnek

Java Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Java Sinüs Değerini Hesaplama

Java Windows Masaüstü Yolunu Elde Etmek