Java Dosyayı Satır Satır Okuma

Java'da dosyanın içeriğinin satır satır okunması için "BufferedReader" sınıfı kullanılabilir.

Aşağıdaki kod örneği, bir dosyadaki tüm satırları okuyup ekrana yazdırmaktadır.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class DosyaOkuma 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  try 
  {
   BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader("dosya.txt"));
   String satir;

   while ((satir = reader.readLine()) != null) {
    System.out.println(satir);
   }

   reader.close();
  } 
  catch (IOException hata) 
  {
   System.out.println("Dosya okuma hatası: " + hata.getMessage());
  }
 }
}

Bu kod, dosya.txt adlı dosyanın içeriğini satır satır okuyacak ve her bir satırı ekrana yazacaktır. Eğer dosya mevcut değilse veya erişilemezse, "Dosya okuma hatası" mesajı ekrana yazılacaktır.İlginizi Çekebilir

Java Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örn ...

Java Dosya Oluşturma

Java Dosyanın Klasör Yolunu Alma

Java Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Java Dosyanın Okunması