Java Dosyayı Satır Satır Okuma

Java'da dosyanın içeriğinin satır satır okunması için "BufferedReader" sınıfı kullanılabilir.

Aşağıdaki kod örneği, bir dosyadaki tüm satırları okuyup ekrana yazdırmaktadır.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class DosyaOkuma 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  try 
  {
   BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader("dosya.txt"));
   String satir;

   while ((satir = reader.readLine()) != null) {
    System.out.println(satir);
   }

   reader.close();
  } 
  catch (IOException hata) 
  {
   System.out.println("Dosya okuma hatası: " + hata.getMessage());
  }
 }
}

Bu kod, dosya.txt adlı dosyanın içeriğini satır satır okuyacak ve her bir satırı ekrana yazacaktır. Eğer dosya mevcut değilse veya erişilemezse, "Dosya okuma hatası" mesajı ekrana yazılacaktır.İlginizi Çekebilir

Java Dosyanın Klasör Yolunu Alma

Java Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Java 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Java Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Java Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek