Java İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Java" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import java.util.Scanner;

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  System.out.println("İlk katsayıyı girin: ");
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  double a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
  System.out.println("İkinci katsayıyı girin: ");
  double b = Integer.parseInt(sc.nextLine());
  System.out.println("Üçüncü katsayıyı girin: ");
  double c = Integer.parseInt(sc.nextLine());

  if(a!=0.0){
   double d = (b*b)-(4*a*c);
   if (d==0.0){
    System.out.println("Kökler reel ve eşittir.");
    double r = -b/(2*a);
    System.out.println("Kökler "+ r+" ve "+ r);
   }else if(d>0.0){
    System.out.println("Kökler reel ve farklıdır.");
    double r1 = (-b+(Math.sqrt(d)))/(2*a);
    double r2 = (-b-(Math.sqrt(d)))/(2*a);
    System.out.println("Kök1: "+ r1);
    System.out.println("Kök2: "+ r2);
   }else{
    System.out.println("Kökler sanal sayılardır.");
    double rp = -b/(2*a);
    double ip = Math.sqrt(-d)/(2*a);
    System.out.println("Kök1: "+ rp+ "+ i"+ip);
    System.out.println("Kök2: "+ rp+ "- i"+ip);
   }  
  }else{
   System.out.println("Kareköklü ifade değildir.");
  }
 }
}İlginizi Çekebilir

Java Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Java Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örn ...

Java Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Java Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Java Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği