Java İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Java" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import java.util.Scanner;

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  System.out.println("İlk katsayıyı girin: ");
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  double a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
  System.out.println("İkinci katsayıyı girin: ");
  double b = Integer.parseInt(sc.nextLine());
  System.out.println("Üçüncü katsayıyı girin: ");
  double c = Integer.parseInt(sc.nextLine());

  if(a!=0.0){
   double d = (b*b)-(4*a*c);
   if (d==0.0){
    System.out.println("Kökler reel ve eşittir.");
    double r = -b/(2*a);
    System.out.println("Kökler "+ r+" ve "+ r);
   }else if(d>0.0){
    System.out.println("Kökler reel ve farklıdır.");
    double r1 = (-b+(Math.sqrt(d)))/(2*a);
    double r2 = (-b-(Math.sqrt(d)))/(2*a);
    System.out.println("Kök1: "+ r1);
    System.out.println("Kök2: "+ r2);
   }else{
    System.out.println("Kökler sanal sayılardır.");
    double rp = -b/(2*a);
    double ip = Math.sqrt(-d)/(2*a);
    System.out.println("Kök1: "+ rp+ "+ i"+ip);
    System.out.println("Kök2: "+ rp+ "- i"+ip);
   }  
  }else{
   System.out.println("Kareköklü ifade değildir.");
  }
 }
}İlginizi Çekebilir

Java Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Java 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplamı Örneği

Java Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Java 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Java Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği