Java İşlemci Bilgilerini Elde Etmek

Java programlama dilinde, işlemcinin özelliklerini elde etmek için örnek kod aşağıda verilmiştir..

import java.lang.management.ManagementFactory;
import com.sun.management.OperatingSystemMXBean;

public class CpuBilgisi 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    OperatingSystemMXBean osBean = ManagementFactory.getPlatformMXBean(OperatingSystemMXBean.class);
    String cpuModeli = osBean.getProcessor();
    double cpuHizi = osBean.getProcessCpuLoad();
    int cpuCekirdekSayisi = osBean.getAvailableProcessors();

    System.out.println("CPU Modeli: " + cpuModeli);
    System.out.println("CPU Hızı: " + cpuHizi);
    System.out.println("CPU Çekirdek Sayısı: " + cpuCekirdekSayisi);
  }
}

Bu kod, java.lang.management ve com.sun.management paketleri kullanarak işlemci bilgilerini alır. OperatingSystemMXBean sınıfı, işlemci, bellek ve işletim sistemi ile ilgili bilgileri almak için kullanılır. getProcessor() yöntemi, işlemci modelini döndürürken getProcessCpuLoad() yöntemi, sistemdeki CPU yükünü yüzdesel olarak verir. getAvailableProcessors() yöntemi ise sistemdeki toplam çekirdek sayısını döndürür.

Çıktı örneği aşağıdaki gibi olur..

CPU Modeli: Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz
CPU Hızı: 0.05
CPU Çekirdek Sayısı: 4İlginizi Çekebilir

Java Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Java Dosya Oluşturma

Java Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örne ...

Java Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Java Dosyanın Klasör Yolunu Alma