Java RAM Bilgilerini Almak

Java programlama dilinde, RAM bilgilerini almak için Runtime sınıfı kullanılabilir. Bu sınıf, Java programı tarafından kullanılan JVM (Java Virtual Machine) hakkında bilgi sağlar. Bu bilgiler arasında, JVM tarafından kullanılan RAM miktarı da bulunur.

Öncelikle, Runtime.getRuntime() fonksiyonu çağrılarak, JVM için bir Runtime nesnesi oluşturulur. Daha sonra, bu nesne üzerinden totalMemory() fonksiyonu çağrılarak, JVM tarafından kullanılan toplam bellek miktarı alınabilir. Benzer şekilde, freeMemory() fonksiyonu çağrılarak da, henüz kullanılmayan bellek miktarı alınabilir. Bu iki değer arasındaki fark, JVM tarafından kullanılan bellek miktarını verir.

Örnek kod aşağıdadır..

Runtime rt = Runtime.getRuntime();

long toplamBellek = rt.totalMemory();
long kullanilanBellek = toplamBellek - rt.freeMemory();

System.out.println("Toplam bellek: " + toplamBellek + " byte");
System.out.println("Kullanılan bellek: " + kullanilanBellek + " byte");

Örnek çıktı aşağıdaki gibi olur..

Toplam bellek: 259522560 byte
Kullanılan bellek: 12516528 byteİlginizi Çekebilir

Java Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirm ...

Java Dosyanın Uzantısını Değiştirme

Java 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Java Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Java Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması