Java Rastgele Harf Yaratmak

Java programlama dilinde, rastgele harf yaratmak için Math.random() fonksiyonu kullanılabilir. İlk önce A'dan Z'ye kadar olan harfleri içeren bir karakter dizisi tanımlayabiliriz. Daha sonra, Math.random() fonksiyonu ile rastgele bir sayı üretip, bu sayının kaçıncı sıradaki harfe karşılık geldiğini belirleyebiliriz. Son olarak, seçilen harfi ekrana yazdırabiliriz.

char[] harfler = {'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'};
int rastgeleIndex = (int)(Math.random() * harfler.length);
char rastgeleHarf = harfler[rastgeleIndex];

System.out.println("Rastgele harf: " + rastgeleHarf);

Yukarıdaki kod, A'dan Z'ye kadar olan harfleri içeren bir karakter dizisi tanımlar. Daha sonra, Math.random() fonksiyonu ile harfler dizisinin uzunluğu ile çarpılarak, 0 ile harfler dizisinin uzunluğu arasında bir sayı üretilir ve rastgeleIndex değişkenine atanır. Son olarak, harfler dizisindeki rastgeleIndex sıradaki harf, rastgeleHarf değişkenine atanır ve ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Java 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Java Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Java Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Java Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Java Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği