Java Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"Java" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import java.util.Scanner;

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  int c = 0;
  double p = 1.0;
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  System.out.println("Sayı Adeti Girin: ");
  int count =Integer.parseInt(sc.nextLine());
  
  while((c<count)){
   System.out.println("Gerçek Sayı Girin: ");
   double x =Double.parseDouble(sc.nextLine());
   c = c+1;
   p = p * x;
   }

  double gm = Math.pow(p,1.0/count);
  System.out.println("Ortalama: "+gm);
  
 }
}İlginizi Çekebilir

Java Tek Satırda If Else Yazma

Java Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Java Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Java Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Java Sinüs Değerini Hesaplama