Java Şimdiki Zamanı Getirmek

Java programlama dilinde, şimdiki zamanı elde etmek için kullanabileceğimiz birkaç yöntem vardır. Bu yazıda, Java'da en sık kullanılan yöntemleri ele alacağız.

Java'da, şimdiki zamanı almak için java.time paketindeki LocalDateTime sınıfını kullanabiliriz. LocalDateTime sınıfı, saat dilimi olmadan tarih ve saati temsil eder. Aşağıdaki örnek kodda, LocalDateTime sınıfı kullanılarak şimdiki zaman elde edilmektedir..

import java.time.LocalDateTime;

public class Main 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  LocalDateTime suan = LocalDateTime.now();
  System.out.println("Şu an saat: " + suan);   
 }
}

Çıktısı şu şekilde olur..

Şu an saat: 2023-02-15T16:30:45.527071

Java'da şimdiki zamanı getiren bir başka fonksiyonda "Instant.now()" dır. Bu fonksiyon, Instant sınıfı türünde bir nesne döndürür. Aşağıda örnek kullanımı mevcuttur.

import java.time.Instant;

public class Main 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    Instant now = Instant.now();
    System.out.println(now);
  }
}

Çıktısı şu şekilde olur

2022-02-16T14:45:37.936914Z


İlginizi Çekebilir

Java 1'den 100'e Kadar Sayı Toplamı Örneği

Java Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Java Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Java Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Java Dosyanın İçeriğinin Bir Kısmını Silme