Java Sinüs Değerini Hesaplama

Java dilinde bir açının sinüs değerini hesaplamak için Math sınıfının sin() metodunu kullanabilirsiniz. Bu metod, radyan cinsinden verilen bir açının sinüs değerini hesaplamak için kullanılır. Öncelikle açıyı radyan cinsine çevirmeniz gerekir. Bunun için açıyı pi sayısına bölerek radyan cinsine çevirebilirsiniz. Daha sonra Math.sin() metodunu açının radyan cinsindeki değerini vermeniz gerekmektedir.

Örnek kod aşağıdaki gibidir..

public class SinusHesaplama 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  double aci = 30;
  double aciRadyan = aci * Math.PI / 180;
  double sinDegeri = Math.sin(aciRadyan);
  System.out.println("Açının sinüs değeri: " + sinDegeri);
 }
}

Kodun açıklaması...

 • 1 - double aci = 30; satırında, hesaplanacak açı değerinin 30 derece olduğu belirtilir.
 • 2 - double aciRadyan = aci * Math.PI / 180; satırında, açı değeri radyan cinsinde hesaplanır. Açı değeri pi sayısına bölünerek 180'e bölünür ve sonuç radyan cinsinde olacaktır.
 • 3 - double sinDegeri = Math.sin(aciRadyan); satırında, Math sınıfının sin() metodu kullanılarak açının radyan cinsindeki sinüs değeri hesaplanır.
 • 4 - System.out.println("Açının sinüs değeri: " + sinDegeri); satırında, sonuç ekrana yazdırılır.


İlginizi Çekebilir

Java Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Java Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örn ...

Java Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Java Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Java Dosya Oluşturma