Java Tek Satırda If Else Yazma

Java programlama dilinde, koşul durumlarını kontrol etmek için if-else ifadeleri kullanılır. Ancak bazen, tek satırda bir if-else ifadesi yazmak daha pratik olabilir. Bu işlem için Java ternary ifadesi kullanılır.

Java ternary ifadesi, üç parçadan oluşur: koşul, doğru durumda değer ve yanlış durumda değer. Koşul doğruysa, doğru durumda değer döndürülür; aksi takdirde yanlış durumda değer döndürülür. Bu sayede, if-else bloklarını tek bir satırda yazabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek kullanıma bakalım..

int yas = 32;
String mesaj = (yas < 18) ? "Yaşınız çok küçük!" : "Yaşınız Küçük Değilmiş";
System.out.println(mesaj);

Bu kodda, ternary ifadesi kullanılarak, "yas < 18" koşulu kontrol ediliyor. Eğer bu koşul doğruysa, "Yaşınız çok küçük!" mesajı atanıyor. Aksi takdirde, "Yaşınız Küçük Değilmiş" mesajı atanıyor.

Tek satırda if-else ifadesi yazmak, kodun daha okunaklı ve temiz görünmesini sağlar. Ancak, çok karmaşık koşullar için bu yöntem uygun olmayabilir. Ayrıca, ternary ifadesi bazen kodun daha yavaş çalışmasına neden olabilir. Bu nedenle, kullanımı dikkatli şekilde planlanmalıdır.İlginizi Çekebilir

Java Şimdiki Zamanı Getirmek

Java Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Java 1'den 100'e Kadar Sayı Toplamı Örneği

Java Dosyanın Okunması

Java Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma