Java Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Aşağıdaki örnekte 3 kenarı verilen bir üçgenin alanını bulan kod örneği verilmiştir..

import java.util.Scanner;

class Main {

 public static void main(String[] args) {

 Scanner sc= new Scanner(System.in);
  
   System.out.println("1. kenarı giriniz:");
   int a= sc.nextInt();

   System.out.println("2. kenarı giriniz:");
   int b= sc.nextInt();

   System.out.println("3. kenarı giriniz:");
   int c= sc.nextInt();

   if((a+b)>c && (a+c)>b && (b+c)>a)
   {
    double s=(a+b+c)/2.0;
    double alan=Math.sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
    System.out.println("Üçgenin Alanı: " + alan);  
    }
   else 
    System.out.println("Üçgenin Alanı yoktur");

 }
}

Bu kod kullanıcıdan üç kenar uzunluğunu alır ve bu üç kenarın bir üçgen oluşturup oluşturmadığını kontrol eder. Eğer üç kenar bir üçgen oluşturuyorsa, üçgenin alanını hesaplar ve ekrana yazdırır. Bu hesaplama için üçgenin yarı çevresi kullanılarak alanın kökünü içeren bir formül kullanılır. Eğer üç kenar bir üçgen oluşturamıyorsa, ekrana uygun bir mesaj yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Java Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Java 1'den 100'e Kadar Sayı Toplamı Örneği

Java Bir Diziyi Ters Çevirme

Java Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Java Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme