Java Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Aşağıdaki örnekte 3 kenarı verilen bir üçgenin alanını bulan kod örneği verilmiştir..

import java.util.Scanner;

class Main {

 public static void main(String[] args) {

 Scanner sc= new Scanner(System.in);
  
   System.out.println("1. kenarı giriniz:");
   int a= sc.nextInt();

   System.out.println("2. kenarı giriniz:");
   int b= sc.nextInt();

   System.out.println("3. kenarı giriniz:");
   int c= sc.nextInt();

   if((a+b)>c && (a+c)>b && (b+c)>a)
   {
    double s=(a+b+c)/2.0;
    double alan=Math.sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
    System.out.println("Üçgenin Alanı: " + alan);  
    }
   else 
    System.out.println("Üçgenin Alanı yoktur");

 }
}

Bu kod kullanıcıdan üç kenar uzunluğunu alır ve bu üç kenarın bir üçgen oluşturup oluşturmadığını kontrol eder. Eğer üç kenar bir üçgen oluşturuyorsa, üçgenin alanını hesaplar ve ekrana yazdırır. Bu hesaplama için üçgenin yarı çevresi kullanılarak alanın kökünü içeren bir formül kullanılır. Eğer üç kenar bir üçgen oluşturamıyorsa, ekrana uygun bir mesaj yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Java Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Java Dosya Taşıma

Java Dosyanın Uzantısını Değiştirme

Java Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Java RAM Bilgilerini Almak