Java While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"Java" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int count = 0;
    double sum = 0.0;

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    while (count < 10) {
      System.out.print("Bir Sayı Girin: ");
      double number = scanner.nextDouble();
      count++;
      sum += number;
    }

    double avg = sum / 10;
    System.out.println("Ortalama: " + avg);

    scanner.close();
  }
}İlginizi Çekebilir

Java 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Java Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Java Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Java Windows Masaüstü Yolunu Elde Etmek

Java Dosya Oluşturma