Java While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"Java" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int count = 0;
    double sum = 0.0;

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    while (count < 10) {
      System.out.print("Bir Sayı Girin: ");
      double number = scanner.nextDouble();
      count++;
      sum += number;
    }

    double avg = sum / 10;
    System.out.println("Ortalama: " + avg);

    scanner.close();
  }
}İlginizi Çekebilir

Java Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Java Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örn ...

Java Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Java İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Java Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği