JavaScript 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

JavaScript kullanarak, 1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamının kod örneği şu şekildedir..

let toplam = 0;

for (let i = 2; i <= 100; i++) {

 let asal = true;

 for (let j = 2; j <= Math.sqrt(i); j++) {
  if (i % j === 0) {
   asal = false;
   break;
  }
 }

 if (asal) {
  toplam += i;
 }

}

console.log("1'den 100'e kadar asal sayıların toplamı: " + toplam);

Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır..

1'den 100'e kadar asal sayıların toplamı: 1060İlginizi Çekebilir

JavaScript Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

JavaScript While Döngüsü Kullanımı

JavaScript Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

JavaScript Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

JavaScript Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği