JavaScript Bip Sesi Çıkartmak

JavaScript'de "bip" sesi çıkartmak için aşağıdaki kod örneği incelenebilir..

function beep() {
 var context = new AudioContext();
 var oscillator = context.createOscillator();
 oscillator.type = "sine";
 oscillator.frequency.value = 2500;
 oscillator.connect(context.destination);
 oscillator.start(); 

 setTimeout(function () {
   oscillator.stop();
 }, 1000);

}

beep();

Bu kod örneğinde 1 saniyelik (1000 milisaniye) bir "bip" sesinin çıkartılması sağlanmıştır..İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

JavaScript Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Ör ...

JavaScript setMonth Kullanımı

JavaScript Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

JavaScript Küçük Harf Yapma