JavaScript Bip Sesi Çıkartmak

JavaScript'de "bip" sesi çıkartmak için aşağıdaki kod örneği incelenebilir..

function beep() {
 var context = new AudioContext();
 var oscillator = context.createOscillator();
 oscillator.type = "sine";
 oscillator.frequency.value = 2500;
 oscillator.connect(context.destination);
 oscillator.start(); 

 setTimeout(function () {
   oscillator.stop();
 }, 1000);

}

beep();

Bu kod örneğinde 1 saniyelik (1000 milisaniye) bir "bip" sesinin çıkartılması sağlanmıştır..İlginizi Çekebilir

JavaScript Dizileri Birleştirme

JavaScript While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

JavaScript Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

JavaScript Number.isNaN Kullanımı

JavaScript 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği