JavaScript Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

const readline = require("readline");

const rl = readline.createInterface({
  input: process.stdin,
  output: process.stdout
});

rl.question("Gerçek Sayı Adeti Girin: ", (count) => {
  let i = 0;
  let product = 1.0;
  const getNumber = () => {
    rl.question("Gerçek Sayı Girin: ", (x) => {
      product *= parseFloat(x);
      i++;
      if (i < count) {
        getNumber();
      } else {
        console.log(`Toplam: ${product}`);
        rl.close();
      }
    });
  };
  getNumber();
});İlginizi Çekebilir

JavaScript Bugünün Tarihini Getirmek

JavaScript Math.sin Kullanımı

JavaScript resizeBy Kullanımı

JavaScript Bip Sesi Çıkartmak

JavaScript Number.isNaN Kullanımı