JavaScript Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

let numbers = [8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9];
let count = 0;

for (let i = 0; i < numbers.length; i++) {
  if (numbers[i] % 2 !== 0) {
    count++;
  }
}

console.log("Dizideki tek sayı adeti: " + count);İlginizi Çekebilir

JavaScript padEnd Kullanımı

JavaScript 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Ör ...

JavaScript Dizi Eleman Çıkarma

JavaScript Bir Sayının Karekökünü Alma

JavaScript Bir Sayının Üssünü (Kuvvetini) Alma