JavaScript Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

let sampleList = [10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80];

let countMap = new Map();
sampleList.forEach(function(elem) {
  if (countMap.has(elem)) {
    countMap.set(elem, countMap.get(elem) + 1);
  } else {
    countMap.set(elem, 1);
  }
});

let duplicates = [];
for (let [key, value] of countMap) {
  if (value > 1) {
    duplicates.push(key);
  }
}

console.log(duplicates.join(", "));İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yarat ...

JavaScript Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

JavaScript Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

JavaScript Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

JavaScript Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği