JavaScript Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

let sampleList = [10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80];

let countMap = new Map();
sampleList.forEach(function(elem) {
  if (countMap.has(elem)) {
    countMap.set(elem, countMap.get(elem) + 1);
  } else {
    countMap.set(elem, 1);
  }
});

let duplicates = [];
for (let [key, value] of countMap) {
  if (value > 1) {
    duplicates.push(key);
  }
}

console.log(duplicates.join(", "));İlginizi Çekebilir

JavaScript Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşl ...

JavaScript Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

JavaScript 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

JavaScript Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

JavaScript prototype Kullanımı