JavaScript Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

let sampleList = [10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80];

let countMap = new Map();
sampleList.forEach(function(elem) {
  if (countMap.has(elem)) {
    countMap.set(elem, countMap.get(elem) + 1);
  } else {
    countMap.set(elem, 1);
  }
});

let duplicates = [];
for (let [key, value] of countMap) {
  if (value > 1) {
    duplicates.push(key);
  }
}

console.log(duplicates.join(", "));İlginizi Çekebilir

JavaScript resizeBy Kullanımı

JavaScript Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

JavaScript Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

JavaScript Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Ör ...

JavaScript Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örn ...