JavaScript Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

const number = parseInt(prompt("Bir Sayı Girin:"));

if(number % 5 === 0){
  console.log(number + " sayısı 5'in katıdır.");
} else {
  console.log(number + " sayısı 5'in katı değildir.");
}İlginizi Çekebilir

JavaScript Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

JavaScript Sinüs Değerini Hesaplama

JavaScript Search Kullanımı

JavaScript Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşl ...

JavaScript Bir Sayının Üssünü (Kuvvetini) Alma