JavaScript Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

let number = parseInt(prompt("1 den büyük sayı girin: "));
let isprime = true;

for (let i = 2; i < number / 2; i++) {
  if (number % i == 0) {
    isprime = false;
    break;
  }
}

if (isprime) {
  console.log(number + " asal sayıdır.");
} else {
  console.log(number + " asal sayı değildir.");
}İlginizi Çekebilir

JavaScript Bugünün Tarihini Getirmek

JavaScript Sort Metodu Kullanımı

JavaScript Bir Stringi Ters Çevirmek

JavaScript 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

JavaScript Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldır ...