JavaScript Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

let number = parseInt(prompt("1 den büyük sayı girin: "));
let isprime = true;

for (let i = 2; i < number / 2; i++) {
  if (number % i == 0) {
    isprime = false;
    break;
  }
}

if (isprime) {
  console.log(number + " asal sayıdır.");
} else {
  console.log(number + " asal sayı değildir.");
}İlginizi Çekebilir

JavaScript Diziyi Ters Çevirme

JavaScript Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

JavaScript Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

JavaScript For Döngüsü Kullanımı

JavaScript Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşl ...