JavaScript Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

let number = parseInt(prompt("1 den büyük sayı girin: "));
let isprime = true;

for (let i = 2; i < number / 2; i++) {
  if (number % i == 0) {
    isprime = false;
    break;
  }
}

if (isprime) {
  console.log(number + " asal sayıdır.");
} else {
  console.log(number + " asal sayı değildir.");
}İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Stringi Ters Çevirmek

JavaScript Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşl ...

JavaScript Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bul ...

JavaScript Diziyi Ters Çevirme

JavaScript Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldır ...