JavaScript Bir Sayının Karekökünü Alma

JavaScript 'te bir sayının karekökünü almak için Math.sqrt() fonksiyonu kullanılır.

Eğer fonksiyona parametre olarak verilen sayı yani karekökü istenen sayı negatif ise sonuç NaN olarak geri döner.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim..

<script type = "text/javascript">
     var deger1 = Math.sqrt( 0.4 );     
     var deger2 = Math.sqrt( 81 );     
     var deger3 = Math.sqrt( 36 );     
     var deger4 = Math.sqrt( -16 );
</script>

Sonuçlar bu şekilde olur..

0.6324555320336759
9
6
NaNİlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

JavaScript Dört İşlem Yapan Örnek

JavaScript Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

JavaScript Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

JavaScript 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği