JavaScript Bir Sayının Karekökünü Alma

JavaScript 'te bir sayının karekökünü almak için Math.sqrt() fonksiyonu kullanılır.

Eğer fonksiyona parametre olarak verilen sayı yani karekökü istenen sayı negatif ise sonuç NaN olarak geri döner.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim..

<script type = "text/javascript">
     var deger1 = Math.sqrt( 0.4 );     
     var deger2 = Math.sqrt( 81 );     
     var deger3 = Math.sqrt( 36 );     
     var deger4 = Math.sqrt( -16 );
</script>

Sonuçlar bu şekilde olur..

0.6324555320336759
9
6
NaNİlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

JavaScript Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

JavaScript Dizi Eleman Ekleme

JavaScript Number.isNaN Kullanımı

JavaScript Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği