JavaScript Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

const readline = require('readline').createInterface({
  input: process.stdin,
  output: process.stdout
});

let sum = 0;

readline.question('Bir Sayı Girin: ', number => {
  while (number != 0) {
    let digit = number % 10;
    sum = sum + digit;
    number = Math.floor(number / 10);
  }
  console.log('Rakamların Toplamı:', sum);
  readline.close();
});İlginizi Çekebilir

JavaScript prototype Kullanımı

JavaScript Math.sin Kullanımı

JavaScript Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

JavaScript Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

JavaScript Bip Sesi Çıkartmak