JavaScript Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

const readline = require('readline');

const rl = readline.createInterface({
 input: process.stdin,
 output: process.stdout
});

rl.question('Bir sayı giriniz: ', (number) => {
 let x = number % 2;

 if (x == 0) {
  console.log("Sayı Çifttir");
 } else {
  console.log("Sayı Tektir");
 }

 rl.close();
});İlginizi Çekebilir

JavaScript Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

JavaScript Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

JavaScript padEnd Kullanımı

JavaScript isNaN Kullanımı

JavaScript Sort Metodu Kullanımı