JavaScript Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

const readline = require('readline');

const rl = readline.createInterface({
 input: process.stdin,
 output: process.stdout
});

rl.question('Bir sayı giriniz: ', (number) => {
 let x = number % 2;

 if (x == 0) {
  console.log("Sayı Çifttir");
 } else {
  console.log("Sayı Tektir");
 }

 rl.close();
});İlginizi Çekebilir

JavaScript Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Ör ...

JavaScript Bip Sesi Çıkartmak

JavaScript Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

JavaScript Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

JavaScript Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği