JavaScript Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

let str1 = "Yazılımı çok seviyorum. Yazılım benim herşeyim.";
let sub_string = "yazılım";

let temp_str = str1.toLowerCase();

let count = 0;
let pos = 0;
while ((pos = temp_str.indexOf(sub_string, pos)) !== -1) {
    count++;
    pos += sub_string.length;
}

console.log("Adet: " + count);İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

JavaScript Bir Sayının Karekökünü Alma

JavaScript Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

JavaScript setMonth Kullanımı

JavaScript 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Ör ...