JavaScript Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

let str1 = "@Yazılımı:.. çok seviyorum..";
console.log("Orjinal string: " + str1);

let newStr = str1.replace(/[^\w\s]/gi, '');
console.log("Yeni string: " + newStr);İlginizi Çekebilir

JavaScript Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

JavaScript İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

JavaScript 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

JavaScript Number.isNaN Kullanımı

JavaScript For Döngüsü Kullanımı