JavaScript Bir Stringi Ters Çevirmek

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

function reverseWords(sentence) {
  let words = sentence.split(" ");
  let newWordList = words.map(word => word.split("").reverse().join(""));
  let resStr = newWordList.join(" ");
  return resStr;
}

let str1 = "Yazilim Güzeldir.";
console.log(reverseWords(str1));İlginizi Çekebilir

JavaScript 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

JavaScript Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Ede ...

JavaScript While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

JavaScript 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

JavaScript Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği