JavaScript Bir Stringi Ters Çevirmek

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

function reverseWords(sentence) {
  let words = sentence.split(" ");
  let newWordList = words.map(word => word.split("").reverse().join(""));
  let resStr = newWordList.join(" ");
  return resStr;
}

let str1 = "Yazilim Güzeldir.";
console.log(reverseWords(str1));İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldır ...

JavaScript Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

JavaScript Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

JavaScript prototype Kullanımı

JavaScript Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği