JavaScript Bir Stringi Ters Çevirmek

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

function reverseWords(sentence) {
  let words = sentence.split(" ");
  let newWordList = words.map(word => word.split("").reverse().join(""));
  let resStr = newWordList.join(" ");
  return resStr;
}

let str1 = "Yazilim Güzeldir.";
console.log(reverseWords(str1));İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldır ...

JavaScript Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

JavaScript Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yarat ...

JavaScript Bir Sayının Karekökünü Alma

JavaScript Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek