JavaScript Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

const str1 = 'Yazilim';
console.log(`Orjinal String: ${str1}`);

let res = str1[0];

const l = str1.length;

const mi = Math.floor(l / 2);

res += str1[mi];

res += str1[l - 1];

console.log(`Yeni String: ${res}`);İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

JavaScript Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

JavaScript padEnd Kullanımı

JavaScript String Harf Olmayan Karakterleri Silmek

JavaScript Bugünün Tarihini Getirmek