JavaScript Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

const str1 = 'Yazilim';
console.log(`Orjinal String: ${str1}`);

let res = str1[0];

const l = str1.length;

const mi = Math.floor(l / 2);

res += str1[mi];

res += str1[l - 1];

console.log(`Yeni String: ${res}`);İlginizi Çekebilir

JavaScript Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

JavaScript Sort Metodu Kullanımı

JavaScript Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

JavaScript Math.sin Kullanımı

JavaScript For Döngüsü Kullanımı