JavaScript Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

function getMiddleThreeChars(str1) {
    console.log("Orjinal String: " + str1);

    let mi = Math.floor(str1.length / 2);

    let res = str1.substring(mi - 1, mi + 2);
    console.log("Ortadaki Üç Karakter: " + res);
}

getMiddleThreeChars("Yazilim");
getMiddleThreeChars("Yazilimi Çok Seviyorum");İlginizi Çekebilir

JavaScript Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

JavaScript Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

JavaScript Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örn ...

JavaScript Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

JavaScript String Harf Olmayan Karakterleri Silmek