JavaScript Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

function getMiddleThreeChars(str1) {
    console.log("Orjinal String: " + str1);

    let mi = Math.floor(str1.length / 2);

    let res = str1.substring(mi - 1, mi + 2);
    console.log("Ortadaki Üç Karakter: " + res);
}

getMiddleThreeChars("Yazilim");
getMiddleThreeChars("Yazilimi Çok Seviyorum");İlginizi Çekebilir

JavaScript Dört İşlem Yapan Örnek

JavaScript 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Ör ...

JavaScript Diziyi Ters Çevirme

JavaScript Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

JavaScript Number.isNaN Kullanımı