JavaScript Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

let str1 = "YazLiM";
console.log(`Orjinal String: ${str1}`);

let lower = [];
let upper = [];
for (let i = 0; i < str1.length; i++) {
  let c = str1.charAt(i);
  if (c.match(/[a-z]/)) {
    lower.push(c);
  } else {
    upper.push(c);
  }
}

let sorted_str = lower.join('') + upper.join('');
console.log(`Sonuç: ${sorted_str}`);İlginizi Çekebilir

JavaScript Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

JavaScript Bir Sayının Karekökünü Alma

JavaScript For Döngüsü Kullanımı

JavaScript While Döngüsü Kullanımı

JavaScript Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği