JavaScript Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

let str1 = "YazLiM";
console.log(`Orjinal String: ${str1}`);

let lower = [];
let upper = [];
for (let i = 0; i < str1.length; i++) {
  let c = str1.charAt(i);
  if (c.match(/[a-z]/)) {
    lower.push(c);
  } else {
    upper.push(c);
  }
}

let sorted_str = lower.join('') + upper.join('');
console.log(`Sonuç: ${sorted_str}`);İlginizi Çekebilir

JavaScript Dört İşlem Yapan Örnek

JavaScript Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

JavaScript Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

JavaScript Dizi Eleman Ekleme

JavaScript StartsWith Kullanımı