JavaScript Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

let str1 = "YazLiM";
console.log(`Orjinal String: ${str1}`);

let lower = [];
let upper = [];
for (let i = 0; i < str1.length; i++) {
  let c = str1.charAt(i);
  if (c.match(/[a-z]/)) {
    lower.push(c);
  } else {
    upper.push(c);
  }
}

let sorted_str = lower.join('') + upper.join('');
console.log(`Sonuç: ${sorted_str}`);İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

JavaScript 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

JavaScript Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

JavaScript 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

JavaScript setMonth Kullanımı