JavaScript Bugünün Tarihini Getirmek

JavaScript programlama diliyle bugünün tarihini elde etmek için Date nesnesini kullanabilirsiniz.

const bugun = new Date();
console.log("Bugünün tarihi: " + bugun.toLocaleDateString());

Bu kod, Date nesnesini kullanarak bugünün tarihini alır ve toLocaleDateString() yöntemini kullanarak tarihi yerel tarih biçimine dönüştürür. Sonra, console.log() yöntemi kullanarak tarihi yazdırır. Çıktısı aşağıdaki şekilde olur..

Bugünün tarihi: 16.02.2023



İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

JavaScript 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

JavaScript Dizileri Birleştirme

JavaScript Dizi Eleman Çıkarma

JavaScript Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği