JavaScript Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"JavaScript" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

let asciiDict = {'A': 65, 'B': 66, 'C': 67, 'D': 68};

let newDict = {};
for (let key in asciiDict) {
    if (asciiDict.hasOwnProperty(key)) {
        newDict[asciiDict[key]] = key;
    }
}
console.log(newDict);İlginizi Çekebilir

JavaScript 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

JavaScript Number.isNaN Kullanımı

JavaScript Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

JavaScript Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

JavaScript 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği