JavaScript Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"JavaScript" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

let asciiDict = {'A': 65, 'B': 66, 'C': 67, 'D': 68};

let newDict = {};
for (let key in asciiDict) {
    if (asciiDict.hasOwnProperty(key)) {
        newDict[asciiDict[key]] = key;
    }
}
console.log(newDict);İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

JavaScript StartsWith Kullanımı

JavaScript Dört İşlem Yapan Örnek

JavaScript 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

JavaScript Search Kullanımı