JavaScript Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

let numbers = [9, 12, 5, 4, 3, 6, 8, 1, 0, 17, 24];
let flag = 0;

let x = prompt("Bulunması istenen rakamı girin:");

for (let i = 0; i < numbers.length; i++) {
  if (x == numbers[i]) {
    console.log("Bulundu, elemanın pozisyonu: " + i);
    flag = 1;
    break;
  }
}

if (flag == 0) {
  console.log("Aranan eleman dizide bulunamadı.");
}İlginizi Çekebilir

JavaScript prototype Kullanımı

JavaScript 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Ör ...

JavaScript StartsWith Kullanımı

JavaScript Number.isNaN Kullanımı

JavaScript Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği