JavaScript Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

let numbers = [3, 4, 1, 9, 6, 2, 8];
console.log(numbers);

let x = parseInt(prompt("Eklenecek Sayiyi Girin:"));
let y = parseInt(prompt("Eklenecek Index Numarasini Girin:"));

for (let i = numbers.length - 1; i > y; i--) {
  numbers[i] = numbers[i - 1];
}
numbers[y] = x;

console.log(numbers);İlginizi Çekebilir

JavaScript 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

JavaScript Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

JavaScript Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

JavaScript Dizi Eleman Ekleme

JavaScript Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma