JavaScript Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

function firstLastSame(numberList) {
  console.log("Listemiz:", numberList);
  
  let firstNum = numberList[0];
  let lastNum = numberList[numberList.length - 1];
  
  return firstNum === lastNum;
}

const numbersX = [10, 20, 30, 40, 10];
console.log("Sonuc:", firstLastSame(numbersX));

const numbersY = [75, 65, 35, 75, 30];
console.log("Sonuc:", firstLastSame(numbersY));İlginizi Çekebilir

JavaScript padEnd Kullanımı

JavaScript Küçük Harf Yapma

JavaScript İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

JavaScript Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

JavaScript Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği