JavaScript Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

function firstLastSame(numberList) {
  console.log("Listemiz:", numberList);
  
  let firstNum = numberList[0];
  let lastNum = numberList[numberList.length - 1];
  
  return firstNum === lastNum;
}

const numbersX = [10, 20, 30, 40, 10];
console.log("Sonuc:", firstLastSame(numbersX));

const numbersY = [75, 65, 35, 75, 30];
console.log("Sonuc:", firstLastSame(numbersY));İlginizi Çekebilir

JavaScript resizeBy Kullanımı

JavaScript Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

JavaScript 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

JavaScript Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yarat ...

JavaScript padEnd Kullanımı