JavaScript Diziyi Ters Çevirme

JavaScript dilinde bir dizinin ters çevrilmesi, dizinin elemanlarının yerlerinin yer değiştirilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Bu işlem, dizinin başındaki elemanların sonuna, sonundaki elemanların ise başına taşınması ile yapılır.

Aşağıdaki kod örneği, bir dizinin ters çevrilmesini göstermektedir...

const dizi = [1, 2, 3, 4, 5];
console.log("Orjinal dizi: " + dizi);

let n = dizi.length;
let temp;

for (let i = 0; i < Math.floor(n / 2); i++) {
    temp = dizi[i];
    dizi[i] = dizi[n - i - 1];
    dizi[n - i - 1] = temp;
}

console.log("Ters çevrilmiş dizi: " + dizi);

Bu kod örneğinde, dizi isimli bir dizi tanımlanmış ve n değişkeni dizinin boyutunu tutmaktadır. temp değişkeni ise dizinin elemanlarının yerlerinin yer değiştirilmesi sırasında geçici olarak saklanması gereken değerdir.

console.log komutları ile orjinal dizi ve ters çevrilmiş dizi ekrana yazdırılır. Math.floor fonksiyonu, bir sayının en yakın aşağı yuvarlanmış tam sayısını verir.

Dizinin ters çevrilmesi için, for döngüsü kullanılmıştır. İçerisinde, temp değişkeni kullanılarak dizinin her iki ucundaki elemanların yerleri yer değiştirilir. Döngü, dizinin boyutunun yarısı kadar tekrar edilir ve böylece dizinin ters çevrilmesi tamamlanır.İlginizi Çekebilir

JavaScript setMonth Kullanımı

JavaScript Bir Stringi Ters Çevirmek

JavaScript Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

JavaScript Küçük Harf Yapma

JavaScript Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği